Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

MICHALIK Bożena (1907 - 1995)

 

Fotografka, aktywna organizatorka wystaw, propagatorka wiedzy o fotografii. Działała w licznych towarzystwach fotograficznych. Stworzyła nową technikę fotograficzną zwaną „inwersją”. Od 1930 r. mieszkała we Lwowie, gdzie pracowała w charakterze laborantki medycznej w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Lwowskiego. Nabyte tam umiejętności fotografowania i obróbki laboratoryjnej zdjęć okazały się przydatne w jej późniejszej pracy artystycznej. Związana z Lwowskim Towarzystwem Fotograficznym, później współtworzyła Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne. Była członkinią honorową ZPAF. Otrzymała tytuły: Artiste FIAP, Excellence FIAP. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki (1949).