Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

MIKOLASCH Henryk (1872 - 1931)

 

Fotograf i malarz, jeden z pionierów barwnej fotografii, techniki gumowej i estetyki piktorialnej na ziemiach polskich, związany z Lwowem. Fotografował od 12 roku życia, był samoukiem. Ukończył studia na Uniwersytecie Lwowskim uwieńczone doktoratem z filozofii (farmakologia i chemia). W latach 1921-1931 był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Fotografii przy Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej. Autor wielu prac teoretycznych:

Moja technika olejna i bromoolejna (1926),

Sztuka wywoływania zdjęć fotograficznych (1931),

Moja technika gumowa (1932 – wydana pośmiertnie),

Polskie słownictwo fotograficzne (wraz z Józefem Świtkowskim),

Album Fotografów Polskich (1905) z pracami fotografów-amatorów.

Wielokrotnie uczestniczył w wystawach fotograficznych w kraju i za granicą (przed I wojną światową ponad 20 wystaw), zdobył wielu nagród. Do 1910 roku odznaczony na wystawach fotograficznych w Amsterdamie, Paryżu, Wiedniu, Londynie i Budapeszcie. Zdobył złoty medal na I Wielkiej Wystawie Słowiańskiej w Wieliczce (1903).

W 1903 r. został wybrany na prezesa pierwszego polskiego stowarzyszenia zrzeszającego fotografów – Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej (klub działał od 1891). Z jego inicjatywy Klub przekształcono w 1903 r. w Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne, którego był honorowym prezesem. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii w Warszawie, jednym z pierwszych pięciu członków Kapituły Seniorów Foto-Klubu Polskiego. Z jego udziałem powstało czasopismo Wiadomości Fotograficzne. Był jurorem wielu wystaw fotograficznych, konstruktorem aparatów fotograficznych. Popularyzował fotografię wśród młodzieży. Prowadził lekcje prywatne z zakresu fotografii i wykształcił wielu polskich artystów m.in. Janinę Mierzecką, Zbigniewa Bieniawskiego, Jana Neumana.

Wystawy indywidualne:

1926 Lwów,

1930 Lwów,

1930 Warszawa,

1932 Lwów – pośmiertna.

W 1973 roku w galerii Związku Polskich Artystów i Fotografików odbyła się wystawa Henryk Mikolasch i Jemu współcześni zorganizowana przez jego uczennicę Janinę Mierzecką.