Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

ARAYA Kinga (ur. 1966)

 

Prowadzi badania w zakresie kreacji artystycznej oraz historii sztuki i kulturoznawstwa. Interdyscyplinarny warsztat naukowy i artystyczny służy jej do podejmowania tematów mocno zakorzenionych w globalnej rzeczywistości. Wśród nich zagadnienia migracji, podróży i powrotu odgrywają istotną rolę. Badania antropologiczne, kulturowe, penetracja kondycji człowieka oderwanego od swego źródła, władającego obcymi językami, pozostającego w zawieszeniu międzykulturowym i podejmującego próby adaptacji, wyznaczają główne kierunki jej artystycznej metafory.

Podejmując zagadnienia globalne w centrum swojego problemu stawia zazwyczaj jednostkę, która w wyniku zaistniałego kontekstu z jednej strony jest wzbogacona z drugiej upośledzona. W tym celu odwołuje się do symboliki protezy, z którą konfrontuje siebie, jako uczestniczkę performansu, ale wyciąga również wnioski ogólne. Zagadnienie to podejmowały akcje z 1998 roku "Ćwiczenia perypatetyczne” i "Ćwiczenia mowy”.

Zainteresowanie czasem w jej działaniach odbywa się na poziomie filozoficznym i formalnym. Analizując pod kontem etnologicznym pradawny aborygeński bumerang, przekształcając go w symbol ciągłego/wiecznego powrotu, konstruuje dzieło z kruchego lanego szkła ("Bumerang”, 1999).