Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 

Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis Fotografia Kolekcjonerska jest własnością firmy Art Inwestycje ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa i jest w dalszej części Regulaminu zwany Serwisem.

2. Serwis ma na celu prezentację i promocję fotografii kolekcjonerskiej poprzez przedstawianie sylwetek artystów i ich prac, najważniejszych pojęć związanych z fotografią oraz informowanie o aktualnych wydarzeniach, wystawach, konkursach, festiwalach i innych imprezach związanych z fotografią.
Serwis pośredniczy także w sprzedaży fotografii kolekcjonerskiej.

3. Uczestnikiem Serwisu mogą zostać artyści, galerie i kolekcjonerzy związani z fotografią kolekcjonerską. Fotografia zyskuje wartość kolekcjonerską jeśli spełnia wypracowane przez rynek sztuki standardy, które określają zarówno sposób opisu pracy, jak i technikę jej wykonania. Oznacza to, że musi być sygnowana przez autora, wykonana w limitowanym nakładzie i technice zapewniającej jej archiwalną trwałość. Opis powinien zawierać informacje o autorze, tytuł, datę powstania fotografii, datę powstania odbitki, wielkość nakładu, szczegółowy opis techniki, wymiary, sposób i miejsce sygnowania.

4. Opłata roczna za prezentację w Serwisie wynosi 250 zł brutto, a prowizja za pośredniczenie w sprzedaży wynosi 20% ceny sprzedaży fotografii. Istnieje możliwość rezygnacji z opłaty abonamentowej, wówczas prowizja wynosi 30%.

5. Rejestracja umożliwia artystom stworzenie w Serwisie własnej prezentacji, która składa się z biogramu, kolekcji prac, obiektów na sprzedaż. Każdy artysta, który chce się zarejestrować w Serwisie, musi w dziale „Jak korzystać?” wybrać w polu „Jesteś artystą?” opcję „Załóż portfolio”. Po wypełnieniu wymaganych pól i przesłaniu formularza, następuje weryfikacja jego zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, artysta otrzyma na podany w formularzu adres e-mail własne hasło do logowania w serwisie oraz umowę, którą po podpisaniu odeśle na adres korespondencyjny Serwisu.

6. Artysta zamieszczając swoje fotografie w Serwisie jednoznacznie oświadcza, że jest jedynym właścicielem osobistych i majątkowych praw autorskich oraz, że uzyskał od osób przedstawionych na zdjęciach wszystkie konieczne zgody na publikacje ich wizerunku. Artysta zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

7. Rejestracja umożliwia galeriom i kolekcjonerom wystawianie w Serwisie fotografii na sprzedaż. W przypadku, gdy galeria reprezentuje artystę, może ona także zamieszczać fotografie w jego portfolio. W celu rejestracji należy w dziale „Jak korzystać?” wybrać w polu „Jesteś kolekcjonerem?” opcję „Zarejestruj się”. Po wypełnieniu wymaganych pól i przesłaniu formularza, następuje weryfikacja zgłoszenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, galeria/kolekcjoner otrzyma na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz umowę, którą po podpisaniu odeśle na adres korespondencyjny Serwisu. Uaktywnienie konta i umożliwienie wystawiania fotografii na sprzedaż nastąpi po podpisaniu umowy.

8. Galerie i kolekcjonerzy wystawiając w Serwisie fotografie na sprzedaż, jednoznacznie oświadczają, że posiadają do nich prawa majątkowe i fotografie nie są obciążone prawami osób trzecich. Galerie i kolekcjonerzy zobowiązują się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

9. Zarejestrowani użytkownicy Serwisu nieodpłatnie udzielają niewyłącznej licencji na korzystanie z wystawionych prac fotograficznych, obejmującej wystawianie, wprowadzanie i utrwalanie w pamięci komputera, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

10. Osoby zainteresowane zakupem wystawionych w Serwisie fotografii prosimy o kontakt z Serwisem poprzez wybór opcji „Zgłoś chęć zakupu” znajdującej się przy danej fotografii.

11. Wysyłka zakupionych fotografii następuje w terminie do 15 dni roboczych od chwili wpływu od Kupującego należnej kwoty na rachunek Art Inwestycje. Fotografie wysyłane są Pocztą Polską (bezpłatnie) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt 40 zł - płatność za przesyłkę następuje przy odbiorze lub przelewem, poprzez doliczenie do ceny fotografii). W wyjątkowych przypadkach sposób i koszty przesyłki mogą ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed dokonaniem wpłaty.

12. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, wysyłając pisemne oświadczenie na adres Art Inwestycje podany w pkt. 1 lub na adres e-mail: kontakt@fotografiakolekcjonerska.pl w terminie 10 dni od daty otrzymania zakupionych fotografii. Zwrot fotografii w stanie niezmienionym nastąpi niezwłocznie po przesłaniu oświadczenia, a przesyłka realizowana jest na koszt Kupującego. Art Inwestycje zwróci Kupującemu całą uiszczoną kwotę w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconych fotografii.

13. Serwis zastrzega sobie możliwość ingerowania w treści zamieszczane przez artystów, galerie i kolekcjonerów w Serwisie, w celu utrzymania odpowiedniego poziomu merytorycznego.

14. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

15. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej Serwisu.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności, ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

17. Wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie jest zabronione bez pisemnej zgody jego właściciela.
 

 
 
Strona powstała przy współudziale środków Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.