Zarejestruj się | Zaloguj się
 
 
 
 
     
 

Podgląd

Zamknij close
 
 
 
     


XV Doroczna Wystawa Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików

 
     
 
Powiększ
 
     
 LEFT
     
   
     
 RIGHT
 
     
 

Podgląd

Zamknij close
 
 
     
   
     
LEFT
     
   
     
RIGHT
 
     
Wystawa nasz patronat  zakończone 
 

Kiedy:

od 28 cze 2016 do 28 lip 2016

Gdzie:

Stara Galeria ZPAF

Plac Zamkowy 8

Warszawa

wernisaż: 28.06, godz. 19:00

Zapraszamy na doroczną wystawę Studium Fotografii ZPAF, która podsumowuje roczną pracę absolwentów pierwszego i drugiego roku szkoły.

 

Prowadzone przez kolejne  semestry zajęcia teoretycznej praktyczne miały jeden cel - przygotowanie młodych fotografów do
świadomej twórczości. Nabycie warsztatu zawodowego jest niezwykle istotne, ale traktujemy je jako pierwszy etap nauki. Najważniejsze jest rozwinięcie w młodych twórcach nawyku traktowania fotografii jako narzędzia do budowania wizualnych opowieści o świecie. Odkrywania rzeczywistości niejako na nowo - poprzez tworzony obraz. Unaocznianie widzialnego (czasem też tego, co  nie-widzialne) w tkance obrazu fotograficznego. Takie podejście budzi pasję, ciekawość nowych możliwości poznawczych i twórczych, sprawdza się w odniesieniu do każdego gatunku fotografii. A tych na wystawie zobaczymy wiele - od dokumentu i reportażu, poprzez portret, martwą naturę, akt, czy pejzaż, aż po fotografię inscenizowaną, kreacyjną i montaże.

Zaprezentowane zostaną również  liczne unikatowe odbitki wykonane w kilku technikach archaicznych. Wielość uczestniczących w wystawie autorów przełożyła się na bogactwo gatunków, tematów i form prezentacji. I właśnie to stanowi o bogactwie prezentowanej wystawy. Liczymy, że każdy z naszych absolwentów także dalszą fotograficzną drogą
podąży na swój własny sposób, odkrywając w tym wielką satysfakcję oraz artystyczne i zawodowe spełnienie.

Autorzy wystawy:

Maciej Baranowski
Bartosz Falkowski
Anna Gogolińska
Marcin Jabłoński
Zuzanna Kalinowska
Katarzyna Kędziora
Tomasz Kmiecik
Anna Kuszyk
Adrian Kuśmierek
Wojciech Lipiński
Piotr Łapiński
Katarzyna Maksam
Marta Miklińska
Grzegorz Mikowski
Ewa Modestowicz
Izabela Możdrzeń
Bartłomiej Olejniczak
Natalia Rakowska
Marzena Rybak
Dorota Sobczak
Ewa Sowa
Juliusz Strzyczkowski
Agnieszka Szczubeł
Magdalena Węglarz
Wojciech Zieliński

 

Wyboru prac na XV Doroczną Wystawę SF ZPAF dokonali: Jowita Mormul, Jolanta Rycerska i Andrzej Zygmuntowicz.

 

Foto galeria (1)